A small person climbing into a bird's nest to steal a lightbulb

Trends

Beter goed gejat dan slecht bedacht: hoe u op onverwachte plekken zakelijke inspiratie opdoet

Leestijd:  4 Minuten

We kunnen veel leren van andere bedrijven, dus schroom niet hun beste ideeën te lenen en aan te passen, stelt Matthew Jenkin

 

De volgende keer dat u in een BMW van na 2001 zit, kijk dan even naar de bediening van het hypermoderne infotainmentsysteem. Als dit u bekend voorkomt, is dat ook zo: het ‘iDrive-systeem’ van BMW is geïnspireerd op de videogame-industrie en dan specifiek op een controller geliefd bij gamers over de hele wereld.

Het ontwerp moest zo intuïtief mogelijk zijn, zodat de bestuurder het relatief complexe navigatiesysteem van de auto eenvoudig kon bedienen en tegelijkertijd op de weg kon blijven letten. Iedereen die weleens een PlayStation-controller heeft vastgehouden, zal het systeem van de auto vrij snel doorhebben.

De populariteit van dit soort bedrijfstakoverstijgende innovaties, waarbij een bedrijf buiten de eigen sector kijkt voor een frisse invalshoek en deze in zijn bedrijfscontext toepast, neemt steeds verder toe in onze verbonden wereld.

GE Healthcare keek bijvoorbeeld naar de pretparkindustrie(1) voor manieren om MRI-scanners minder beangstigend te maken voor kinderen. Door het ontwerp van de apparaten op een piratenschip of onderzeeër te laten lijken en een verhaaltje rond de ervaring te verzinnen, was er een significante afname van jonge patiëntjes die een verdoving nodig hadden.

Owen Maclaren(2), gepensioneerd luchtvaartingenieur en testpiloot die aan de Spitfire heeft meegewerkt, had al in 1965 het idee van het intrekbare landingsgestel van een vliegtuig doorontwikkeld tot de eerste vouwbare, lichtgewicht buggy. Hij wilde hiermee de ouders helpen die met veel moeite lompe kinderwagens het vliegtuig in en uit kregen.

Ramon Vullings, co-auteur van het boek Not Invented Here(3), omschrijft bedrijfstakoverstijgende innovatie als een "slimme, strategische keuze" die cruciaal is voor succes nu technologie de traditionele grenzen tussen sectoren wegneemt. Toegang tot kennis uit andere sectoren is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Een MRI-scanner van GE Healthcare

GE Healthcare keek naar de pretparkindustrie om hun MRI-scanners minder beangstigend te maken voor kinderen.

 

Overdraagbare ideeën

Hoe begint u eraan? Vullings heeft drie belangrijke aanpakken geformuleerd. De eerste noemt hij van buiten naar binnen: kennis en vaardigheden uit andere sectoren worden aangepast voor gebruik in de eigen sector. De tweede is van binnen naar buiten: hier kijkt een bedrijf welke ‘middelen’ het naar andere sectoren kan exporteren. Tenslotte is er de gekoppelde aanpak: hier creëert een bedrijf samen met een partner bewust iets nieuws.

Hoe werkt dit nu in de praktijk? Vullings stelt dat u u altijd moet afvragen wat u nou eigenlijk wilt innoveren. Kijk vervolgens naar bedrijven die bijzonder goed zijn in de bedrijfsfunctie die u wilt verbeteren, denk na over wat u van hen kunt leren en besluit welke aanpak u kunt overnemen. Volgens Vullings is de sleutel tot succes echter niet het kopiëren en plakken van de innovatie, maar het kopiëren en aanpassen ervan.

Beperk uw blik niet tot enkel producten en diensten, voegt Vulling er nog aan toe. Vaak is het een betere aanpak om te kijken naar de processen, werkstromen, het businessmodel of leiderschap van een bedrijf, soms zelfs naar de bedrijfscultuur en -opvattingen.

"Op dat niveau kunt u op een krachtigere manier innoveren dan op uw kernproducten of -diensten," zegt hij. "Ik ken bijvoorbeeld een bedrijf uit de telecommunicatie-industrie dat ontdekte dat het enige contactmoment met de klant de factuur was. Dus begonnen alle telecomproviders de hele marketingmachinerie op de factuur te richten. De factuur begon steeds meer op een brochure te lijken. Er was een enorme kans op bijverkoop."

Leertools

Manieren vinden om bedrijfstakoverstijgende innovatie toe te passen kan voor sommigen een hele opgave zijn, denkt Vullings, dus heeft hij oefeningen en gratis online tools(4) bedacht waarmee bedrijfsleiders gemakkelijker buiten de geijkte paden kunnen denken. Hij leert ze bijvoorbeeld een woordspel waarbij de essentiële werkwoorden en zelfstandige naamwoorden in een innovatievraag worden vervangen door synoniemen of een vergelijkbaar woord.

Neem nu een gewone vraag als "hoe kunnen we meer klanten onze winkel laten bezoeken?" De kernwoorden zijn hier ‘klant’, ‘winkel’ en ‘bezoeken’. De zin kan ook zijn "hoe laten we meer gezinnen tijd doorbrengen in ons magazijn?" Of "hoe laten we meer leraren onze app veelvuldig gebruiken?". Dit haalt uw vraag direct uit de oorspronkelijke context en stelt u in staat nieuwe gebieden te ontdekken waar bedrijfstakoverstijgende innovatie van pas kan komen.

Vullings raadt ook SlideShare(5) aan als een andere goudmijn voor het ontdekken van inzichten over hoe bedrijven in andere sectoren te werk gaan. Hij noemt een voorbeeld van een bedrijf dat hij adviseerde en dat graag de marketing van een bedrijf in luxegoederen wilden navolgen. Toen het bedrijf echter contact opnam met het merk en om de officiële richtlijnen vroeg, weigerde het merk het document te delen. Het bedrijf liet zich niet zomaar ontmoedigen, zocht op SlideShare en vond, met het nodige geluk, een kopie die daar kon worden bekeken.

De volgende stap na dit onderzoek vanachter uw bureau is een interview afnemen met iemand van het bedrijf waarvan u wilt leren. Het is nog beter om persoonlijk langs te gaan en te kijken hoe de dagelijkse bedrijfsvoering verloopt. "Dat is waar je het meeste leert," zegt Vullings.

Samenwerking dankzij co-working

De mondiale opkomst van co-workingruimtes(6) betekent dat er nog meer gelegenheid is om de dialoog aan te gaan met andere bedrijven buiten uw eigen sector en om ideeën, concepten en redenaties te delen, wat kan leiden tot meer innovatie, creativiteit en winstgevendheid.

Er is dan ook bewijs dat toevallige ontmoetingen en ongeplande interacties tussen kenniswerkers, zowel binnen als buiten de organisatie, de prestaties verbeteren.

Een enquête van Deskmag(7) uit 2011 onder meer dan 1.500 co-werkenden uit 52 landen toonde aan dat driekwart vond dat hun productiviteit was gestegen sinds ze hadden deelgenomen aan een co-workingruimte, vier van de vijf meldden dat hun zakelijke netwerk was gegroeid en 92% gaf aan dat hun vriendenkring groter was geworden.

Een onderzoek over een door Zappos gefinancierd co-workingproject in Las Vegas heeft ook aangetoond dat deze ruimtes veel mogelijkheden boden voor bedrijfstakoverstijgende innovatie. De bevindingen, gepubliceerd in de Harvard Business Review(8), onthulden dat er na zes maanden "een toename van 42% aan persoonlijke ontmoetingen was, dat er 78% meer voorstellen vanuit deelnemers waren voor het oplossen van specifieke problemen en dat het aantal leiders met 84% was toegenomen, dat wil zeggen, deelnemers die het voortouw namen in het werk of in de samenwerking en de omvang en doelen van projecten vaststelden".

 


Matthew Jenkin is journalist in de VS en de voormalige redacteur van Guardian Careers, de online community voor werkzoekenden en carrièreswitchers van de krant The Guardian

Bronnen:

(1) http://newsroom.gehealthcare.com/from-terrifying-to-terrific-creative-journey-of-the-adventure-series/

(2) http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/CngWUrn0QmuY1R4XpU-zWA

(3) https://www.amazon.co.uk/Not-Invented-Here-Cross-industry-Innovation/dp/9063693796

(4) http://www.crossindustryinnovation.com/tools/

(5) https://www.slideshare.net/

(6) http://www.smallbizlabs.com/2016/08/coworking-forecast-44-million-members-in-2020.html

(7) http://www.deskmag.com/en/all-results-of-the-global-coworking-space-survey-200

(8) https://hbr.org/2014/10/workspaces-that-move-people