Een illustratie van een klein mensje die boeken opstapelt in een brein

Productiviteit

Vijf slimme manieren om te onthouden wat u op uw werk hebt gelezen

Leestijd:  6 Minuten

Wilt u uw focus op het werk verbeteren? Probeer dan uw vermogen te verfijnen om belangrijke details te onthouden en weer op te roepen. Matthew Jenkin deelt vijf eenvoudige en creatieve strategieën die u kunt inzetten om meer te onthouden van wat u leest

 

Het is maandagochtend en u zit achter uw bureau een artikel te lezen, waarvan u de inhoud moet onthouden voor een vergadering die later in de week zal plaatsvinden. Maar dan ontvangt u een e-mail van de baas die moet worden beantwoord. Plotseling gaat de telefoon. Vervolgens vraagt Sally van marketing of ze voor iemand thee kan halen. Voordat u het weet, is uw aandacht door zoveel andere dingen afgeleid dat u bent vergeten wat u zojuist hebt gelezen. Klinkt u dit bekend in de oren?

Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Californië bleek dat we dagelijks worden overstelpt door 34 GB aan informatie(1), een verdubbeling ten opzichte van 30 jaar geleden. Ondertussen wordt kantoorpersoneel gemiddeld iedere drie minuten gestoord. Het is daarom geen verrassing dat onze aandachtsspanne steeds kleiner wordt.

Het digitale tijdperk heeft ook een nadelige invloed op ons vermogen om informatie te onthouden. Onderzoeken wijzen uit(2) dat het gemak waarmee we informatie op het internet kunnen vinden, ervoor zorgt dat het declaratief geheugen (het vermogen om bewust informatie uit het geheugen op te roepen) wordt vervangen door procedureel geheugen (weten waar informatie zich bevindt en hoe deze toegankelijk is).

Om succesvol te zijn op de werkplek is het hebben van een goed geheugen noodzakelijk, of u nu een presentatie geeft of een nieuwe vaardigheid aanleert. Daarom volgen hier vijf manieren die u mogelijk helpen om beter te onthouden wat u leest.

1. Neem af en toe een pauze

Volgens een onderzoek van de Universiteit van Texas in Austin(3) geeft u uw toekomstige leervermogen een boost door tijdens het lezen af en toe een paar minuten rust te nemen om na te denken over wat u zojuist hebt gelezen. Onderzoeker Alison Preston(4), hoofddocent psychologie en neurowetenschappen, zegt dat dit onderzoek uitwijst dat "het herhalen van herinneringen tijdens een rustpauze, ervoor zorgt dat deze eerdere herinneringen in ons geheugen als het ware worden versterkt, wat niet alleen invloed heeft op de oorspronkelijke inhoud, maar ook op toekomstige herinneringen."

De Zweedse ‘geheugenatleet’ Idriz Zogaj raadt aan om deze rustpauzes te gebruiken voor reflectie en het erkennen van uw emotionele reactie op wat u hebt gelezen. Als u hierin slaagt, is er een grotere kans dat nieuwe herinneringen krachtiger worden opgeslagen en daardoor later makkelijker kunnen worden teruggevonden. Dit komt doordat ons brein snel en efficiënt op emoties reageert(5) en ze gebruikt voor het verankeren van herinneringen(6).

Zogaj vertelt: "Ga op zoek naar het gevoel, want dat is de sleutel; dat gevoel zal vervolgens andere herinneringen op gang brengen die onderdeel van het boek of het hele boek zelf zijn."

Wat ook helpt bij het beter focussen en onthouden van informatie is niets doen en uw gedachten volledig laten rusten. Daniel Levitin, auteur en hoogleraar in de psychologie, cognitieve neurowetenschappen en muziek aan de McGill-universiteit in Californië, legt uit(7): "Mensen die regelmatige pauzes houden of zelfs dutjes doen, zijn tijdens hun werk uiteindelijk productiever en creatiever. U moet uw hersenen de tijd geven om alle binnengekomen informatie te verwerken, te herhalen en uiteindelijk te consolideren."

Een USB-stick die gevuld is met boeken, bestanden en mappen

Ons ‘declaratieve geheugen’ (het vermogen om bewust informatie uit het geheugen op te roepen) wordt vervangen door het ‘procedurele geheugen’ (weten waar informatie zich bevindt en hoe deze toegankelijk is).

 

2. Probeer gespreide herhalingen

Volgens het seriële geheugenmodel(8) dat door psychologen naar voren wordt gebracht, wordt informatie die u vaak genoeg herhaalt, overgeheveld naar het langetermijngeheugen, waar het (mogelijk) voor altijd blijft opgeslagen.

Gespreide herhalingen , het regelmatig en op vooraf ingestelde tijdsintervallen herhalen van informatie(9), kan een zeer effectieve manier zijn om informatie te onthouden. Deze techniek werkt, omdat ze aanzet tot een inspannende informatieverwerking, waarna onze hersenen, net als spieren, op deze stimulus reageren door de verbinding tussen zenuwcellen te versterken. Door de tijdsintervallen steeds groter te maken, versterkt u deze verbindingen iedere keer iets meer. Het resultaat is een langdurige, duurzame opslag van kennis(10).

Voor een simpele toepassing van gespreide herhalingen kunt u gebruikmaken van een doos met daarin gegroepeerde flitskaarten(11). Bestudeer elke groep kaarten in de doos aan de hand van een vooraf opgesteld schema. Als u een flitskaartje juist beantwoordt, zet u het terug in de groep die u in de toekomst minder vaak zult bestuderen. Als uw antwoord onjuist is, verplaatst u de flitskaart naar een groep die volgens het schema vaker moet worden bestudeerd.

3. Lees en schrijf op papier

Het klinkt in dit digitale tijdperk misschien ouderwets, maar door het lezen van een papieren versie kunt u zich mogelijk beter concentreren en informatie herinneren.

Een onderzoek onder 300 universitaire studenten uit de VS, Japan, Slowakije en Duitsland wees uit dat 92% van de ondervraagden het ermee eens was(12) dat ze zich met papieren versies beter konden concentreren. Uit een ander onderzoek bleek dat lezers die gebruikmaakten van een e-reader significant slechter waren in het zich herinneren van gebeurtenissen die tijdens een mysteryverhaal hadden plaatsgevonden dan paperbacklezers(13).

Volgens Naomi S. Baron, hoogleraar in de taalkunde en een van de betrokken onderzoekers, is de oorzaak hiervan duidelijk: digitale apparaten maken afleiding aanlokkelijker, waardoor lezers eerder geneigd zijn om hun focus tijdens het lezen te verliezen.

Onderzoek suggereert ook dat de pen machtiger is dan het toetsenbord(14). Het opschrijven van notities op papier verhoogt het conceptueel begrip, de toepassing en de retentie van de informatie.

4. Maak een mindmap

Het maken van notities kan bijdragen aan het oproepen van informatie, maar u hoeft niet alles op te schrijven. Zijn worsteling met het maken van effectieve aantekeningen als student, bracht Tony Buznan(15) op het idee om een mindmap te gebruiken als leer- en geheugenmiddel. Een mindmap is een kleurrijk diagram met de afbeelding van een probleem of kernbegrip in het midden. Deze wordt met gebogen lijnen verbonden aan gerelateerde trefwoorden. De kern van het succes van deze techniek is het gebruik van kleuren, afbeeldingen en de niet-lineaire structuur, die aanzetten tot brainstormen.

"De mindmap zelf is een afbeelding die u kunt bekijken en onthouden," vertelt Idriz Zogaj. "Het visualiseren van informatie is de beste manier om iets te onthouden. U kunt hiervoor gebruikmaken van onlinehulpmiddelen die op de website iMindMap(16) staan, maar papier heeft de voorkeur, omdat uw hand zo in beweging blijft terwijl uw brein aan het nadenken is."

"Een leeg vel papier kan het best horizontaal worden gehouden, zodat u alle ruimte hebt om uw mindmap te tekenen," adviseert hij. "U kunt het zelfs doen terwijl u aan het lezen bent."

5. Maak gebruik van onlinehulpmiddelen

Als pen en papier u niet geavanceerd genoeg in de oren klinken, zijn er genoeg apps die u kunt uitproberen. Eidetic(17) maakt bijvoorbeeld gebruik van gespreide herhalingen, waardoor u in staat bent van alles te onthouden, van belangrijke telefoonnummers tot feiten. U voert simpelweg de informatie in die u wilt onthouden, waarna de app u door middel van meldingen eraan herinnert wanneer het tijd is om uzelf te testen. De app maakt na verloop van tijd de intervallen tussen de tests steeds langer, zodat u de informatie langer onthoudt.

Lumosity(18) heeft 70 miljoen abonnees en is daarmee een van de bekendste apps voor hersentraining. De app is ontworpen door neurowetenschappers en beweert het geheugen en de aandacht te trainen met een reeks wetenschappelijke spelletjes. Gebruikers kunnen drie gratis spelletjes per dag spelen of zich aanmelden voor toegang tot meer dan 40 spelletjes.

Als u haast hebt, zijn snellees-apps misschien iets voor u. De app Spritz(19) zegt gebruikers in staat te stellen om duizelingwekkend hoge leessnelheden te bereiken: tussen de 600 en maar liefst 1.000 woorden per minuut. Deze snelheden worden volgens Spritz vergemakkelijkt door het toepassen van de zogeheten RSVP-methode (rapid serial visual presentation), waarmee de tekst woord voor woord in het midden van uw scherm wordt afgebeeld. Doordat u uw blik niet steeds hoeft te verschuiven of verplaatsen, kunt u uw ogen op een enkel punt van uw telefoon richten en zo sneller lezen, naargelang de woorden in snelle opeenvolging worden vertoond, als een snel bewegende diavoorstelling. Gebruik de tijd die u hiermee bespaart voor het toepassen van de andere technieken die in dit artikel worden genoemd om wat u zojuist hebt gelezen in uw geheugen op te slaan.

 


Matthew Jenkin is journalist in de VS en de voormalige redacteur van Guardian Careers, de online community voor werkzoekenden en carrièreswitchers van de krant The Guardian

Bronnen:

(1) https://www.nytimes.com/2009/12/10/technology/10data.html

(2) https://www.rewireme.com/brain-insight/internet-affects-memory/

(3) https://news.utexas.edu/2014/10/20/reflection-boosts-learning

(4) https://cns.utexas.edu/component/cobalt/item/66-other/1313-preston-alison?Itemid=289

(5) http://www.hrdpress.com/site/html/includes/items/SBEI.html

(6) http://www.memory-key.com/memory/emotion

(7) https://www.kqed.org/mindshift/37711/why-daydreaming-is-critical-to-effective-learning

(8) https://www.kqed.org/mindshift/37711/why-daydreaming-is-critical-to-effective-learning

(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1876761/

(10) https://www.supermemo.com/english/ol/background.htm

(11) https://www.youtube.com/watch?v=33DIo8iU7ws

(12) https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/01/12/the-case-against-kindle-why-reading-paper-books-is-better-for-your-mind-and-body/?noredirect=on&utm_term=.eb845123558c

(13) https://www.researchgate.net/profile/Jose_Pedroza_Carneiro/post/
What_positive_or_negative_experiences_can_provide_me_with_regard_to_the_introduction_of_e-readers_in_the_documentation_centers_of_universities/attachment/59d63757c49f478072ea4c08/
AS%3A273684940427264%401442262984768/download/Readers+absorb+less+on+Kindles+than+on+paper.docx

(14) http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797614524581

(15) https://www.irishtimes.com/business/how-tony-buzan-used-mind-maps-to-doodle-his-way-to-millions-1.2230977

(16) https://imindmap.com/

(17) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yourelink.Eidetic&hl=en_GB

(18) https://www.lumosity.com/

(19) http://spritzinc.com/